25 พฤศจิกายน ของทุกปี
เนื่องจากวันที่ 25 พฤศจิกายน 2468 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคต
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา ในพ.ศ.2464 มีผลบังคับให้เด็กทุกคนที่มีอายุ 7-14 ปีบริบูรณ์เข้าเรียนหนังสือ โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี "เป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติ" และเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2523 เป็นต้นมา
ที่มา : หนังสือวันสำคัญของประเทศไทย โดย : ศุลีพร ลังกา หน้า 56 (หอสมุดแห่งชาติ) มีคำแนะนำใดคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อเขียนอีเมลส่งไปหา jirapa@dola.go.th