4 พฤษภาคม พ.ศ. 2127


สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยิงปืนถูกสุรกรรมาแม่ทัพพม่าตาย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยิงปืนถูกสุรกรรมาแม่ทัพพม่าตาย ปืนนั้นภายหลังชื่อว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง"


ที่มา : หนังสือเหตุการณ์สำคัญวันนี้ (หอสมุดแห่งชาติ) โดย : พ.เทียนทองดี หน้า 142