22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460

ไทยประกาศสงครามโลกกับต่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศสงครามโลกครั้งที่ 1 กับประเทศเยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี  ในพระบรมราชโองการประกาศสงครามนั้น ทรงอ้างว่า ฝ่ายออสเตรีย ฮังการี และเยอรมัน ไม่มีความเมตตา รบกวนความสงบสุขของชาวโลก  ไทยจึงเข้าช่วยฝ่ายสัมพันธมิตร เพื่อผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม

ที่มา : หนังสือเหตุการณ์สำคัญวันนี้ โดย : พ.เทียนทองดี หน้า 232-233