23 กุมภาพันธ์ 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) อันมีพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ เป็นหัวหน้า เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ ควบคุมตัวพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณไว้ ณ บ้านรับรอง กรมอากาศโยธิน ในกำกับของพลอากาศเอกเกษตร โรจนิล ผู้บัญชาการทหารอากาศ และมีคำสั่งห้ามการชุมนุมทางการเมือง
คณะ รสช. ออกแถลงการณ์แจ้งสาเหตุที่เข้ายึดอำนาจว่า คณะผู้บริหารประเทศแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง ข้าราชการการเมืองข่มเหงข้าราชการประจำ และพยายามทำลายสถาบันทหาร
ที่มา : หนังสือสมุดบันทึก 50 ปี ทรงครองราชย์ 2489-2538 กาญจนาภิเษก โดย : สตรีสาร 48/52 ฉบับอำลา (หอสมุดแห่งชาติ)