16 กันยายน 2500 คณะทหารยึดอำนาจปกครองประเทศ
คณะทหารมี พลเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้ยึดอำนาจปกครองประเทศ ขับจอมพล ป. พิบูลสงครามออกนอกประเทศ (ไปอยู่ประเทศญี่ปุ่น ต่อมาถึงแก่อสัญกรรม ณ ประเทศนั้น)
ที่มา : หนังสือสมุดบันทึก 50 ปี ทรงครองราชย์ 2489-2538 กาญจนาภิเษก (หอสมุดแห่งชาติ) โดย : สตรีสาร 48/52 ฉบับอำลา มีคำแนะนำใดคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อเขียนอีเมลส่งไปหา jirapa@dola.go.th