16 พฤษภาคม พ.ศ. 2143


สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จสวรรคตที่เมืองหาง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เสด็จสวรรคตที่เมืองหาง  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2143


ที่มา : หนังสือเหตุการณ์สำคัญวันนี้ (หอสมุดแห่งชาติ) โดย : พ.เทียนทองดี หน้า 154