12 มิถุนายน พ.ศ. 2483


ประเทศไทยทำสัญญาไม่รุกรานกับต่างชาติ
ประเทศไทยทำสัญญาไม่รุกรานกับอังกฤษและฝรั่งเศส ที่กรุงเทพฯ  และลงนามในสัญญาไม่รุกรานกับญี่ปุ่น ที่ประเทศญี่ปุ่น


ที่มา : หนังสือเหตุการณ์สำคัญวันนี้ (หอสมุดแห่งชาติ) โดย : พ. เทียนทองดี หน้า 181