12 กรกฎาคม พ.ศ.2463

สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต กับหน้าที่อุปนายกสภากาชาด

สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงรับหน้าที่เป็นอุปนายกสภากาชาด สืบต่อจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ จักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ และทรงดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2463
โดยเริ่มขยายสถานีกาชาดต่างจังหวัด ก่อตั้งอนุสภากาชาด จัดให้มีการอบรมในโครงการนางอนามัย ให้ช่วยทำหน้าที่แทนแพทย์บางประการ สนับสนุนการศึกษาเพื่อให้รู้สมมติฐานของโรคและวิทยาศาสตร์ จัดหารายได้เพื่อสร้างเตียงคนไข้ หาทุนก่อสร้างสถานเสาวภา อาคารที่ทำการสภากาชาดสยามตึกใหญ่ และโรงเรือนอีก 5 หลัง เผยแพร่การดำเนินงานสภากาชาดไทย ไปสู่สายตาชาวโลก จัดให้มีการประชุมสภากาชาดแห่งบูรพาทิศขึ้นในกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก ทรงดำเนินการหาทุนบำรุงสภากาชาด และทรงริเริ่มจัดงานกาชาดขึ้นหาเงินบำรุงสภากาชาด จนเป็นงานที่มีการจัดติดต่อกันมาจนปัจจุบัน

ที่มา : หนังสือชีวิตและงานทูนกระหม่อมบริพัตร โดย : ธนาคารแห่งประเทศไทย