18 เมษายน พ.ศ. 2498


เปิดประชุมกลุ่มประเทศเอเซียและอาฟริกา
เปิดประชุมกลุ่มประเทศเอเซียและอาฟริกา (อะโฟร-เอเชี่ยน) เป็นครั้งแรก ที่เมืองบันดง ประเทศอินโดนีเซีย

ที่มา : หนังสือเหตุการณ์สำคัญวันนี้ โดย : พ.เทียนทองดี (หอสมุดแห่งชาติ)